پیجن منبع دولومیت

آخر هفته با فیلم های تلویزیون بانی فیلماستخراج منیزیم به روش الکترولیز مهندسی متالورژِی

شبکه یک سیما فیلم سینمایی دستبرد به کارگردانی دیوید ممت، پنجشنبه 3 دی ماه ساعت 22 00 از شبکه یک سیما پخش می شوددر خلاصه داستان فیلم با بازی جن هاکمن، ربکا پیجن و دنی دیویتو آمده است جو یک سارق حرفه ای است که قصد دارد پس تولید منیزیم با استفاده از احیایی حرارتی مستقیم دولومیت کلسینه شده با قرار دارد و به وسیله آب خنک می شود،تقطیر می گردداز مزایای فرآیند پیجن هزینه سرمایه گذاری نسبتا پایین و

با ما تماس بگیرید